hindi ki bindi

Listen Music & FM channels

लीची

hindi poem litchi
ये बिहार की मीठी लीची,
हमको लालू जी ने भेजी।
पतला छिलका भीतर नरमी,
इसको खाकर भागी गरमी।
गुच्छे के गुच्छे ले आना,
लेकिन गुठली मत खा जाना।
hindi poem litchi hindi poem litchi